Właśnie wtedy, kiedy "coś" tworzysz, wtedy prawdziwie się rozwijasz...

Drzemie w Tobie potencjał, który tylko Ty możesz wykorzystać.

Uwierz i bądź najlepszą wersją siebie!

Z nami obierzesz właściwy kierunek…

Katarzyna Styp-Rekowska

Wykształcenie

Wykształcenie

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wczesna edukacja z logopedią. Magister nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Absolwentka studiów podyplomowych z logopedii oraz zarządzania oświatą. Uczestnik wielu kursów, szkoleń i warsztatów. Uczestnik specjalistycznych zajęć z języka angielskiego połączonych z kreowaniem kariery personalnej w Instytucie Pedagogiczno-Zawodowym w Tczewie.

Właśnie wtedy, kiedy "coś" tworzysz, wtedy prawdziwie się rozwijasz...

Drzemie w Tobie potencjał, który tylko Ty możesz wykorzystać.

Uwierz i bądź najlepszą wersją siebie!

Z nami obierzesz właściwy kierunek…

Doświadczenie zawodowe

Założyciel firmy DROGA ROZWOJU. Manager studiów podyplomowych o kierunku WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA, wykładowca akademicki. Nauczyciel praktyk na I etapie edukacyjnym - nauczyciel wczesnej edukacji i wychowania przedszkolnego oraz logopedii. Współkoordynator w organizacji obozów integracyjnych i półkolonii. Uczestnik i wykładowca wielu kursów, szkoleń, projektów unijnych.

Właśnie wtedy, kiedy "coś" tworzysz, wtedy prawdziwie się rozwijasz...

Drzemie w Tobie potencjał, który tylko Ty możesz wykorzystać.

Uwierz i bądź najlepszą wersją siebie!

Z nami obierzesz właściwy kierunek…

Doświadczenie zawodowe